Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • priročnik za učitelja
  • predlog letnega delovnega načrta
  • predloge učnih priprav