Dodatna gradiva

Popestritev učenja doma in poučevanja v šoli ali na daljavo

Didaktični pripomoček Clever CUBES

Kocke Clever CUBES so odličen didaktični pripomoček za realizacijo učnih ciljev pri pouku angleščine in za popestritev dela v razredu. Uporabite jih lahko pri napovedi ali obravnavi novih učnih vsebin in za motivacijo ali pa učence z njimi spodbudite k razmišljanju. Kocke so uporabne tudi pri utrjevanju in ponavljanju učne snovi, saj spodbujajo razvoj vseh komunikacijskih veščin: govora, pisanja, poslušanja in branja.

V škatli je 9 kock s 54 ilustracijami, ki prikazujejo stvari, znake, čustva, dogodke, dejavnosti in kraje. Ilustracije so asociativne narave in niso enopomenske. Dodana so navodila in predlogi za uporabo.

Vsak učitelj, ki bo v šolskem letu 2021/22 prvič uporabljal učno serijo Think in odločitev potrdil do 30. aprila 2021, bo do konca maja brezplačno prejel komplet kock Clever CUBES.

BREZPLAČNO ZA UPORABNIKE SERIJE THINK!

Zbirka z razlagami in vajami iZnam za več Angleščina

Zbirka iZnam za več Angleščina – Razlage in vaje za več znanja pomaga učencem pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. S pomočjo jasnih razlag in nazornih zgledov ter številnih nalog različnih zahtevnostnih stopenj bodo lažje in hitreje usvojili znanje. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s točkovanimi testi, vključenimi v vsako izdajo.

ZBIRKA ZA UČINKOVITO UTRJEVANJE ZNANJA V ŠOLI IN DOMA

INTERAKTIVNA VADNICA NA www.znamzavec.si

Zbirka iZnam za več Angleščina – Razlage in vaje za več znanja pomaga učencem pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. S pomočjo jasnih razlag in nazornih zgledov ter številnih nalog različnih zahtevnostnih stopenj bodo lažje in hitreje usvojili znanje. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s točkovanimi testi, vključenimi v vsako izdajo.

Zbirki za pripravo na NPZ

Zbirki preizkusov za pripravo na nacionalno preverjanje znanja ANGLEŠČINA 6+ in ANGLEŠČINA 9+ pomagata učencem utrditi znanje in se kar najbolje pripraviti na nacionalno preverjanje znanja.

Inovativno didaktično gradivo Angleške ploščice

Novo, inovativno didaktično gradivo Angleške ploščice ponuja celovito rešitev za poučevanje angleške slovnice. Učitelji veste, da je ustvarjanje priložnosti, ki učence aktivno vključujejo v učni proces, nujno za učinkovito poučevanje. Angleške ploščice ponujajo ravno to in še več!

Didaktično gradivo omogoča strukturiran in multisenzorni pristop k poučevanju angleške slovnice, ki učenca prek didaktične igre aktivno vključi v učni proces. Vsebuje vadnico za učence od 6. do 9. razreda, priročnik za učitelje, večbarvne ploščice z elementi jezika in kodo za dostop do interaktivnega gradiva.

KLJUČNE PREDNOSTI GRADIVA ANGLEŠKE PLOŠČICE:

  1. omogoča učenje s pomočjo didaktične igre,
  2. učinkovito vključuje tekmovanje in sodelovanje med učenci,
  3. omogoča uspešno pridobivanje znanja tako za učence vidnega in slušnega kot tudi kinestetičnega tipa,
  4. omogoča poučevanje angleške slovnice tako po induktivni kot po deduktivni paradigmi ter
  5. upošteva specifike poučevanja učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.

>> Dodajte gradivo na seznam dodatnih gradiv!

Komplet za učenca vsebuje vadnico v tiskani obliki (104 strani), 124 večbarvnih ploščic z elementi jezika (kartice na tršem kartonu) in dostop do interaktivne vadnice za štiri leta.

Gradivo za učitelja vsebuje priročnik za učitelja v tiskani obliki (104 strani), 124 večjih večbarvnih ploščic z elementi jezika (kartice na tršem kartonu) in dostop do interaktivne vadnice za šolska leta, ko učenci uporabljajo vadnico.