Puščica

Prihranite čas

Z brezplačnim dodatnim gradivom

Na spletni strani www.iRokus.si v zavihku »Dodatna gradiva« najdete brezplačno dodatno gradivo za učitelje:

  • priročnik za učitelja
  • predlog letnega delovnega načrta
  • rešitve nalog iz samostojnih delovnih zvezkov
  • dodatne vaje za slovnico s tristopenjsko diferenciacijo
  • dodatne vaje za besedišče s tristopenjsko diferenciacijo
  • delovne liste (za komunikacijo, razvijanje socialnih veščin in podporo video vsebinam)
  • teste za preverjanje slovnice, besedišča in vseh štirih jezikovnih spretnosti
  • predstavitve izbranih slovničnih struktur

Dodatno gradivo za učno serijo Think 3 bomo postopno objavljali od avgusta 2021 dalje.