NOVO

IzziRokus Domovinska in državljanska kultura in etika 7–8
 • Gradivo za učenca
 • Povezave, ki podajajo dodatno razlago
 • Vsako poglavje se zaključi s preverjanjem znanja, ki je sestavljeno iz interaktivnih nalog
 • Dodatne olajšave za učence:
  • barvne podlage in razmiki
  • ustrezne črke
  • avdio posnetki
 • LMS naloge
 • Prezentacijska oblika za učitelja
 • Deluje na vseh napravah
BREZPLAČNI DOSTOP DO PRVE ENOTE VSAKEGA POGLAVJA
Različni zasloni