Učni kompleti Jaz, midva, mi za 7. in 8. razred

Raziščite vse možnosti
1
Tematski sklopi so zasnovani točno po učnemu načrtu za DKE.
2
Dodani so členi Ustave RS.
Klik na vzorčno stran
3
Posamezni deli vsebine so za lažjo orientacijo predstavljeni na časovnem traku.
Klik na vzorčno stran
4
Rubrike Razmisli, Raziskuj in Bodi aktiven na koncu vsakega sklopa spodbujajo učence k ponovitvi snovi in dodatnemu raziskovanju teme.
Klik na vzorčno stran
5
V učnem kompletu za 7. in 8. razred je priložena celotna vsebina Ustave Republike Slovenije, gradivu za 7. razred pa še vsebina Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah.
6
Osnovni vsebini so dodane zanimive, posebej označene izbirne vsebine, razložene s primeri iz zgodovine in sedanjosti.
Klik na vzorčno stran