Učna gradiva za fiziko v 8. in 9. razredu

Raziščite vse možnosti

Didaktično in tehnološko dovršeno zbirko interaktivnih učnih gradiv iRokus+ smo zasnovali v sodelovanju z National Geographicom, temelji pa na inovativnem didaktičnem konceptu, imenovanem kombinirano učenje. To pomeni, da tesno povezuje tiskana in interaktivna učna gradiva.

Interaktivna učna kompleta iRokus+ Fizika 8 in 9 vsebujeta kodo za dostop do interaktivnega gradiva (filmi, interaktivne naloge in igre, animacije, praktične dejavnosti in fotografije), zvezek za aktivno učenje in didaktično prilogo. Vsebina tiskanih učbenikov Fizika+ 8 in Fizika+ 9 je enaka kot pri interaktivnih kompletih. Učbenika sta zasnovana kot gradivo za tiste, ki raje uporabljajo tiskano gradivo, in ne kot dopolnilo interaktivnemu kompletu.

Za učence so na voljo tudi vadnice Znam za več in iZnam za več (interaktivna različica) s številnimi nalogami in vajami, ki jih šolarji rešujejo samostojno, hkrati pa lahko spremljajo rezultate in svoj napredek pri učenju. Več o vadnicah najdete na spletnem naslovu www.znamzavec.si.