Uporabniki priporočajo serijo Raziskujem ...

Prisluhnite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za geografijo v šolskem letu 2020/21 poučuje več kot 390 učiteljic in učiteljev na več kot 240 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke ali samostojne delovne zvezke tako uporablja več kot 12.000 učenk in učencev.

55 %
Šola
več kot 240 osnovnih šol
Učitelj
več kot 390 učiteljic in učiteljev
Učenec
več kot 12.000 učenk in učencev