Uporabniki priporočajo učna gradiva za gospodinjstvo

Preberite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za gospodinjstvo v šolskem letu 2020/21 poučuje 527 učiteljic in učiteljev na 335 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke ali samostojne delovne zvezke tako uporablja že 25.174 učenk in učencev.

74 %
Šola
335 osnovnih šol
Učitelj
527 učiteljic in učiteljev
Učenec
25.174 učenk in učencev