Dinamične učne ure z interaktivnim gradivom

Olajšajte si delo

Vsem učiteljem in učencem, ki uporabljajo serijo Skrivnosti števil in oblik, so na www.iRokus.si brezplačno na voljo elektronske različice gradiva.

  • S projiciranjem e-gradiva boste laže motivirali učence in usmerjali njihove dejavnosti.
  • Pouk bo zato privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši.
  • E-gradivo je po vsebini enako tiskani različici, ima pa dodano orodjarno s preprostimi, a uporabnimi orodji.
  • Prenovljenim učbenikom so v elektronski različici dodane ikone, s katerimi laže dostopate do rešitev.