Uporabniki priporočajo serijo Skrivnosti števil in oblik

Prisluhnite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za matematiko v šolskem letu 2020/21 poučuje več kot 1500 učiteljic in učiteljev na več kot 390 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke ali samostojne delovne zvezke tako uporablja že 67.600 učenk in učencev.

87 %
Šola
več kot 390 osnovnih šol
Učitelj
več kot 1500 učiteljic in učiteljev
Učenec
več kot 67.600 učenk in učencev