V ŠOLI ALI NA DALJAVO

... z Rokusovimi učnimi serijami za nemščino

v razredih 7–9
KLASSE – NOVA UČNA SERIJA ZA NEMŠČINO!

Najnovejši učni komplet za zadnje triletje osnovnih šol (7.–9. razred), s katerim bo učenje nemščine učinkovito in zabavno!

1
Učni komplet je izrazito komunikacijsko naravnan, a obenem ohranja jasnost in sistematičnost, ki je za učinkovito usvajanje tujega jezika nujno potrebna;
2
za mladostnike zanimive in privlačne teme ter zabavni stripi najstnike motivirajo, da se začnejo hitro sporazumevati v tujem jeziku, in v njih vzbujajo kreativnega duha;
3
videoposnetki prikazujejo avtentične situacije iz realnega sveta nemško govorečih najstnikov – na tak način učenci spoznavajo tudi najstniški jezik;
4
na koncu vsake tretje enote je v učbeniku dodano poglavje »Plateau«, ki še enkrat, na nekoliko bolj igriv način, povzame obravnavane strukture in vsebine, vključuje pa tudi deželoznanstvo;
5
na koncu vsake enote so povzetki obravnavanih slovničnih struktur in besedišča;
6
v vsako lekcijo so vključeni številni namigi za lažje učenje;
7
naloge »Freie Wahl« omogočajo, da učenci sami izbirajo med tremi možnostmi glede na svoje znanje in zanimanja;
8
naloge CLIL skrbijo za povezovanje z drugimi predmeti;
9
bogata medijska podpora (avdio- in videoposnetki, spletne interaktivne vaje, digitalna verzija za uporabo na interaktivnih tablah);
10
vsi slušni in video posnetki ter dodatne vaje na spletu so na voljo brezplačno, prek spletne aplikacije Klett Augmented;
11
v delovnem zvezku je na koncu vsake enote seznam ključnih besed, s prostorom za dopisovanje slovenskih prevodov.