Dodatna gradiva

Popestritev učenja doma in poučevanja v šoli ali na daljavo

Deutsch Intensiv Grammatik

Odlična serija DEUTSCH INTENSIV za urjenje slovnice, besedišča, slušnega razumevanja, pisanja in komunikacije, na voljo v različnih stopnjah za posamezne sklope.

Vadnice za urjenje slovnice v štirih stopnjah (A1, A2, B1 in B2)

Deutsch Intensiv Wortschatz

Vadnice za urjenje besedišča v štirih stopnjah (A1, A2, B1 in B2)

Deutsch Intensiv Schreiben

Vadnice za urjenje pisanja v petih stopnjah (A1, A2, B1, B2 in C1)

Deutsch Intensiv Lesen

Vadnica za urjenje branja za stopnjo B1

Deutsch Intensiv Hören und Sprechen

Vadnice za urjenje slušnega razumevanja in govora v štirih stopnjah (A1, A2, B1 in B2)