Ostala gradiva za slovenščino

Za učenčevo utrjevanje znanja in za strokovno podporo učitelju

Vejica je, vejice ni

Vaje za vejico

Avtorice: dr. Marja Bešter Turk, dr. Lara Godec Soršak, dr. Martina Križaj

Vejica je ločilo, ki ima v zapisani povedi posebno vlogo – z njo pisec razmeji določene dele povedi in tako bralcu olajša razumevanje povedi. Postavljanje vejic v slovenščini se sicer marsikomu zdi težko, toda v resnici ni – treba je le razumeti nekaj temeljnih pravil in si jih zapomniti.

V vadnici Vejica je, vejice ni se vsako poglavje začne s temeljnim pravilom za rabo vejice v danem položaju v povedi, nadaljuje pa se z vajami za utrjevanje znanja. Pravila so podana preprosto in so ponazorjena z jasnimi primeri, nekaj jih je tudi dopolnjenih z opozorili oz. nasveti. Vaje za utrjevanje znanja so številne, vse vsebujejo povedi ali besedila različne zahtevnosti in vsem so dodane rešitve.

Nova vadnica je primerna tako za osnovnošolce od 6. razreda naprej kot tudi za srednješolce in vse druge, ki želijo pridobiti, utrditi ali dopolniti svoje znanje o stavi vejice.

NOVO pomlad 2021

iZnam za več: Slovenščina 4 in 5

Zbirka iZnam za več: Slovenščina – Razlage in vaje za več znanja je namenjena učencem in učenkam, ki želijo izboljšati svoj učni uspeh brez inštrukcij ter ponoviti, utrditi in poglobiti jezikovno znanje.

Za novo šolsko leto bosta na voljo prenovljeni vadnici za 4. in 5 razred, ki vsebujeta:

  • celovit pregled snovi v posameznem razredu,
  • na kratko ponovljena pravila oz. razlage o besedilnih in jezikovnih temah,
  • naloge za uzaveščanje besedilnih, slovničnih, pravopisnih in slogovnih problemov,
  • dostop do preizkusov v interaktivni obliki s takojšnjo povratno informacijo.

Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako?

Priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli

Avtorici: dr. Martina Križaj in dr. Marja Bešter Turk

Priročnik Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako je jezikoslovno-didaktični pripomoček za poučevanje slovenščine v osnovni šoli. Namenjen je učiteljem in učiteljicam slovenščine v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju ter ponuja jasen in sistematičen pregled jezikovnega pouka na celotni vertikali od 4. do 9. razreda. Tako zagotavlja podporo pri uresničevanju ciljev, vsebin in didaktičnih priporočil za jezikovni pouk, navedenih v učnem načrtu za slovenščino.

Prelistajte gradivo in preberite več informacij

Kratkoslovnica

Slovenska slovnica za osnovno šolo

Avtor: dr. Kozma Ahačič

Kratkoslovnica je priročnik za učence in učenke od 6. do 9. razreda osnovne šole. Vsebuje temeljne vsebine slovničnega opisa slovenskega knjižnega jezika, ki jim sledijo osnovna pravopisna pravila ter preglednice sklanjatev in spregatev.

Prelistajte gradivo in preberite več informacijSlovnica na kvadrat

Slovenska slovnica za srednjo šolo

Avtor: dr. Kozma Ahačič

Slovnica na kvadrat je namenjena srednješolcem, uporabna pa je tudi za učitelje in učiteljice na osnovnih šolah kot priročnik za delo v razredu. Poleg razširjenega slovničnega opisa vsebuje tudi številne zanimivosti, s katerimi lahko osnovnošolski učitelji in učiteljice po lastni presoji popestrijo slovnične vsebine pri jezikovnem pouku slovenskega jezika.

Prelistajte gradivo in preberite več informacij

Jezični možje

Zgodba o slovenskem jeziku

Avtor: dr. Kozma Ahačič

Zgodba o slovenskem jeziku vas na duhovit in preprost način skozi ilustrirano zgodbo popelje v zgodovino slovenskega jezika.

Prelistajte gradivo in preberite več informacij