Dodatna gradiva

Popestritev učenja doma in poučevanja v šoli ali na daljavo

Vejica je, vejice ni

Vaje za vejico

Avtorice: dr. Marja Bešter Turk, dr. Lara Godec Soršak, dr. Martina Križaj

Vejica je ločilo, ki ima v zapisani povedi posebno vlogo – z njo pisec razmeji določene dele povedi in tako bralcu olajša razumevanje povedi. Postavljanje vejic v slovenščini se sicer marsikomu zdi težko, toda v resnici ni – treba je le razumeti nekaj temeljnih pravil in si jih zapomniti.

V vadnici Vejica je, vejice ni se vsako poglavje začne s temeljnim pravilom za rabo vejice v danem položaju v povedi, nadaljuje pa se z vajami za utrjevanje znanja. Pravila so podana preprosto in so ponazorjena z jasnimi primeri, nekaj jih je tudi dopolnjenih z opozorili oz. nasveti. Vaje za utrjevanje znanja so številne, vse vsebujejo povedi ali besedila različne zahtevnosti in vsem so dodane rešitve.

Nova vadnica je primerna tako za osnovnošolce kot tudi za srednješolce in vse druge, ki želijo pridobiti, utrditi ali dopolniti svoje znanje o stavi vejice.

NOVO pomlad 2021

Matura

Zbirki nalog za pripravo na jezikovni del mature iz slovenščine

Zbirki nalog sta namenjeni pripravi na jezikovni del pisnega izpita na splošni oz. poklicni maturi iz slovenščine (razčlemba neumetnostnega besedila).

Odlike

  • celostna priprava na pisni del mature
  • sistematična in pregledna ponovitev temeljnih jezikovnih pojmov
  • naloge za hitro in samostojno utrjevanje jezikovnega znanja
  • razčlembe aktualnih neumetnostnih besedil po vzoru izpitnih pol
  • naloge za tvorjenje raznih besedilnih vrst
  • primerno tudi za maturitetni tečaj in PTI

SPLOŠNA MATURA
Več >>

POKLICNA MATURA
Več >>

Slovnica na kvadrat

Slovenska slovnica za srednjo šolo

Avtor: dr. Kozma Ahačič

Slovnica na kvadrat je namenjena profesorjem in profesoricam v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah ter dijakom in dijakinjam. Ponuja zanesljiv pregled osnov slovenske slovnice, osnovni opis pa bistveno razširja in dopolnjuje s posameznimi zanimivostmi in z analizo najpogostejših mest, kjer dijaki in dijakinje delajo napake.

Prelistajte gradivo in več informacijKratkoslovnica

Slovenska slovnica za osnovno šolo

Avtor: dr. Kozma Ahačič

Kratkoslovnica vsebuje temeljne vsebine slovničnega opisa slovenskega knjižnega jezika, ki jim sledijo osnovna pravopisna pravila ter preglednice sklanjatev in spregatev.

Prelistajte gradivo in več informacij

Jezični možje

Zgodba o slovenskem jeziku

Avtor: dr. Kozma Ahačič

Zgodba o slovenskem jeziku vas na duhovit in preprost način skozi ilustrirano zgodbo popelje v zgodovino slovenskega jezika.

Prelistajte gradivo in več informacij

Didaktika književnosti pri pouku slovenščine

Avtorica: dr. Boža Krakar Vogel

Priročnik Didaktika književnosti pri pouku slovenščine sistematično podaja razlago in argumentacijo temeljnih književnodidaktičnih tem. Namenjen je vsem, ki si prizadevajo za kakovosten pouk književnosti: učiteljem, ki poučujejo književnost na predmetni stopnji osnovne šole in v vseh programih srednjih šol, študentom, piscem učnih gradiv in učnih načrtov, svetovalcem in raziskovalcem.

Prelistajte gradivo in več informacij