Dinamične učne ure z elektronskim in interaktivnim gradivom

Olajšajte si delo

Učencem in učenkam, ki uporabljajo Rokusovo gradivo za slovenščino, je to brezplačno na voljo tudi v elektronski in interaktivni obliki na www.iRokus.si oz. www.iRokusPlus.si.

POMEMBNO: Prednost za učitelje in učiteljice, ki uporabljajo Rokusove samostojne delovne zvezke

Učitelji, katerih učenci uporabljajo katerikoli Rokusov samostojni delovni zvezek za slovenščino, imajo na spletnih straneh www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si omogočen brezplačni dostop do vseh Rokusovih samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino v elektronski in interaktivni obliki.

  • Pouk z e-gradivom je privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši.
  • E-gradiva dodatno motivirajo učence in učenke ter usmerjajo njihove dejavnosti.
  • Z uporabo e-gradiv se razvija in krepi digitalna pismenost učencev in učenk.
Prelistajte gradiva v e-obliki!