Širimo znanje

Koristne in zanimive izobraževalne vsebine

Kako navduševati osnovnošolce za branje knjig?

Predstavitev novega gradiva za književnost Igrišče zgodb 7 ter praktični nasveti mladinskega pisatelja in soavtorja gradiva Žige X Gombača

Žiga X Gombač in Andreja Ponikvar Jakša

Na 60-minutnem spletnem predavanju smo spoznali zbirko dejavnosti za književnost Igrišče zgodb, ki ponuja obravnavo literarnih del slovenskih avtoric in avtorjev na zabaven ter učenkam in učencem privlačen način. Urednica serije Andreja Ponikvar Jakša je predstavila zanimive naloge, ki spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost. Prisluhnili ste lahko tudi številnim predlogom za poustvarjanje in medijske predelave ter spoznali spletno stran Bralnica ustvarjalnica. Gradivo Igrišče zgodb razvija pozitiven odnos do branja, spodbuja radovednost, sproščen pogovor o knjigah, vrednotenje prebranega in izmenjavo mnenj z vrstnicami in vrstniki. O tem, kako navduševati mlade za branje, pa je spregovoril soavtor gradiva, priljubljeni mladinski pisatelj Žiga X Gombač.

Nova Rokusova gradiva za pouk slovenščine

Vadnica Vejica je, vejice ni
Prenovljeno učno gradivo Od glasov do knjižnih svetov 7+
IzziRokus Slovenščina: nova generacija digitalnih učnih gradiv

Andreja Ponikvar Jakša in Maša Skok, urednici za slovenščino pri Založbi Rokus Klett

Na 60-minutni spletni predstavitvi ste spoznali kar tri Rokusove novosti za pouk slovenščine.

  • Vejica je, vejice ni je zbirka vaj za pravilno rabo vejice. Preprosta pravila so ponazorjena z jasnimi primeri, vadnica vsebuje številne vaje različnih zahtevnosti za utrjevanje znanja, dodane pa so tudi rešitve.
  • Od glasov do knjižnih svetov 7+ je prenovljeni samostojni delovni zvezek za 7. razred, ki sledi smernicam iz posodobljenega učnega načrta za slovenščino. Vključena so nova aktualna izhodiščna besedila ter raznolike in zanimive naloge. Gradivo ima novo grafično podobo, obogateno je z avdio- in videoposnetki ter ohranja koncept serije – še naprej bo namenjeno tako pouku jezika kot književnosti.
  • Najnovejša zbirka vrhunskih interaktivnih gradiv IzziRokus Slovenščina je podprta z multimedijskimi in interaktivnimi elementi (zanimive interaktivne naloge, razlagalni filmi za samostojno učenje, nazorni povzetki razlag, avdioposnetki vseh izhodiščnih besedil in razlag, videopredstavitve postopkov reševanja nalog, povezave do zanimivih izobraževalnih vsebin na spletu ipd.). Gradivo vsebuje tudi predstavitveno obliko za učiteljice in učitelje, uporabna orodja ter prilagoditve za učence z bralnimi težavami (npr. pisava za dislektike).

Igrišče zgodb za digitalne domorodce

Predavatelj: dr. Igor Saksida

Na brezplačnem 60-minutnem spletnem predavanju vas je predavatelj popeljal v sodobni svet bralnega doživetja. In kaj je bralno doživetje? Je sestavljanje književnega pomena, je povezava oz. preplet dveh svetov: vseh možnih pomenov, ki jih je v književno besedilo zajel njegov avtor, in domišljijsko-izkušenjskega sveta bralca. Povezovanje in prepletanje obojega je vidno na treh ravneh: medosebni (avtor – bralec; bralec – bralec), medbesedilni (bralec – besedilo – besedila) in širši, družbeno pogojeni, na kateri je književnost širitev razprave o življenjskih možnostih (M. Grosman). Na tej podlagi se oblikuje sodelovalna interpretativna skupnost, ki pri bralnem dogodku kot temelju kurikularnega branja prepleta različne motivacije, spoštuje temeljna načela sodelovalnega branja v razredu ter razvija zmožnost utemeljenega razpravljanja o književnosti s povezovanjem inovativnega pristopa, znanja in dela. Predavanje je odgovorilo na vprašanja, kdo so »digitalni domorodci« in kako naj se z njimi pogovarjamo »digitalni priseljenci« (M. Prensky), kako oblikovati bralne naloge kot izzive s pomočjo usmerjevalnih navodil ter kakšna je vloga dnevnika branja pri razvijanju bralne kulture; ob tem so bili prikazani primeri dela s študentkami in študenti pedagoške fakultete.

Predavatelj dr. Igor Saksida je redni profesor za slovensko književnost na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Predava mladinsko književnost in didaktiko književnosti, je avtor znanstvenih monografij in člankov, avtor učnih gradiv in njihov recenzent.

Razvijanje literarne in jezikovne zmožnosti v osnovni šoli ob Rokusovih gradivih

Predavateljica: dr. Boža Krakar Vogel

Na brezplačnem 60-minutnem spletnem predavanju je predavateljica opredelila pojme sporazumevalna, jezikovna in literarna zmožnost ter bralna in književna kultura. Vsebina je bila prikazana ob primerih gradiv za pouk književnosti v osnovni šoli (berila Novi svet iz besed in učna serija za pouk književnosti in jezika Od glasov do knjižnih svetov). Spoznali smo konkretne primere za doseganje opredeljenih pojmov in nekatere poudarke, ki bi jih kazalo upoštevati v praksi.

Predavateljica dr. Boža Krakar Vogel je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, utemeljiteljica in predavateljica didaktike književnosti na slovenistiki Filozofske fakultete UL, soavtorica in avtorica učbeniških gradiv in avtorica monografije Didaktika književnosti pri pouku slovenščine (Rokus Klett 2020).

Prijava in udeležba na spletnem predavanju sta zelo preprosti in ne zahtevata posebnih tehničnih spretnosti.

  1. Prijavite se prek zgornje povezave – odprl se bo prijavni obrazec, v katerega vnesete zahtevane podatke.
  2. Po elektronski pošti boste prejeli sporočilo s povezavo, prek katere potrdite prijavo.
  3. Povezavo na dogodek boste prejeli na dan dogodka, najkasneje eno uro pred pričetkom. Preverite tudi mapo z vsiljeno pošto oz. ostale zavihke (promocije itd.).
  4. Pred začetkom spletnega predavanja kliknete na poslano povezavo in vnesete svoje ime in priimek ter e-naslov. S klikom na gumb Enter boste prevezani v virtualno čakalnico, ob začetku dogodka pa v spletno predavalnico. Priporočamo uporabo brskalnika Google Chrome.
  5. Spletno predavanje se bo snemalo in posnetek boste prejeli na svoj elektronski naslov.
  6. Spletno predavanje boste samo gledali in poslušali. Vaša kamera ali mikrofon se ne bosta vklapljala, zato vas predavatelj ali drugi udeleženci ne bodo mogli slišati ali videti, ne glede na nastavitve v vašem računalniku oz. drugi napravi.
  7. Ob koncu predavanja boste imeli, če bo čas dopuščal, priložnost postavljati dodatna vprašanja v okencu za komentarje. Vprašanja in imena njihovih avtorjev bodo vidna na posnetku spletnega predavanja.

Vas zanimajo izobraževanja za strokovno in osebnostno rast?

Logo Modra akademija

Za vas imamo na voljo vrsto izobraževalnih srečanj, ki se jih lahko udeležite bodisi v živo na razpisanih terminih, s povabilom na vašo šolo ali prek spleta! Izbrani predavatelji in predavateljice vam bodo skozi praktične delavnice pomagali pri pridobivanju novih in nadgrajevanju že usvojenih znanj na področju kompetenc prihodnosti. Število mest je omejeno, zato vas vabimo k prijavi že danes na www.modra-akademija.si.