Učni kompleti za slovenščino

Raziščite možnosti in spoznajte novosti

V prihodnjih letih bomo prenovili tudi samostojne delovne zvezke Od glasov do knjižnih svetov za 6., 8. in 9. razred ter izdali zbirki dejavnosti za književnost Igrišče zgodb 8 in 9.POMEMBNO: Prednost za učitelje in učiteljice, ki uporabljajo Rokusove samostojne delovne zvezke

Učitelji, katerih učenci uporabljajo katerikoli Rokusov samostojni delovni zvezek za slovenščino, imajo na spletnih straneh www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si omogočen brezplačni dostop do vseh Rokusovih samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino v elektronski in interaktivni obliki.

Več o novostih in posameznih serijah

Od glasov do knjižnih svetov >> PRENOVLJENO GRADIVO ZA 7. RAZRED

Samostojni delovni zvezek

Igrišče zgodb >> NOVO GRADIVO ZA 7. RAZRED

Zbirka dejavnosti za književnost

Slovenščina za vsak dan – izdaja s plusom

Samostojni delovni zvezek in učbenik

Slovenščina v oblaku

Samostojni delovni zvezek in učbenik

Novi svet iz besed

Berilo