Uporabniki priporočajo Rokusova učna gradiva za zgodovino

Prisluhnite, zakaj so zadovoljni

Z Rokusovimi učnimi gradivi za zgodovino v šolskem letu 2020/21 poučuje več kot 700 učiteljic in učiteljev na več kot 370 osnovnih šolah. Učbenike, delovne zvezke in samostojne delovne zvezke tako uporablja več kot 59.000 učenk in učencev.

84 %
Šola
več kot 370 osnovnih šol
Učitelj
več kot 700 učiteljic in učiteljev
Učenec
več kot 59.000 učenk in učencev