Novosti 2021 » ANGLEŠČINA

Letos vam predstavljamo učni komplet Think 3 za 8. razred, ki smo ga prav tako kot prvo in drugo stopnjo za slovenski trg pripravili v sodelovanju z britansko založbo Cambridge University Press. Učbenik Think 3 je že potjen, izšel bo predvidoma aprila 2021.

Učno gradivo nadaljuje sodobno zastavljeni didaktični koncept uveljavljene mednarodne avtorske ekipe, ki jo sestavljajo priljubljeni avtor, predavatelj in mojster nevrolingvističnega programiranja dr. Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones in Jeff Stranks.