Novosti 2020 » ANGLEŠČINA

Učbeniškemu kompletu Think 1 za 6. razred se je pridružil komplet Think 2 za 7. razred. Novi učbeniški komplet sledi ustaljenemu konceptu, poleg izvrstnih besedil in že znanih rubrik za razvijanje vrednot, kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe pa uvaja novo rubriko WordWise za poglobljeno delo na področju besedišča.

Izbrane vsebine, ki raziskujejo kompleksne, za najstnike zanimive teme in ponujajo vpogled v druge kulture, učitelju omogočajo, da pri učencih razvija močne jezikovne spretnosti, a jim obenem postavlja tudi izzive, ki presegajo izključno jezikovni pouk, s čimer razvija ključne vseživljenjske spretnosti (life skills).

naslovnica
Think 2
učbenik
naslovnica
Think 2
delovni zvezek