Novosti 2019 » ANGLEŠČINA

V sodelovanju z britansko založbo Cambridge University Press smo pripravili slovensko izdajo učne serije Think za angleščino od 6. do 9. razreda, ki upošteva najsodobnejše didaktične smernice in je v mnogih državah postala prava uspešnica. Učni kompleti so obogateni s širokim naborom dodatnih gradiv.

Priznana avtorska ekipa je pri snovanju gradiva upoštevala spoznanja s področja nevroznanosti in vključila aktivnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja ter razvoja pozitivnih vrednot in samopodobe.

Učbenik in delovni zvezek Think za 6. razred sta že na voljo, v prihodnjih letih pa bodo sledile še izdaje za 7., 8. in 9. razred.