Novosti 2020 » ANGLEŠČINA

Učbeniškemu kompletu Think 1, ki se v tekočem šolskem letu uporablja v 6. razredu, se bo spomladi 2020 pridružil komplet Think 2 za 7. razred. Novi učbeniški komplet sledi ustaljenemu konceptu, poleg izvrstnih besedil in že znanih rubrik za razvijanje vrednot, kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe pa uvaja novo rubriko WordWise za poglobljeno delo na področju besedišča.

Izbrane vsebine, ki raziskujejo kompleksne, za najstnike zanimive teme in ponujajo vpogled v druge kulture, učitelju omogočajo, da pri učencih razvija močne jezikovne spretnosti, a jim obenem postavlja tudi izzive, ki presegajo izključno jezikovni pouk, s čimer razvija ključne vseživljenjske spretnosti (life skills).

Komplet Think 1 za 6. razred je že na voljo, komplet Think 2 za 7. razred pa bo izšel spomladi 2020*. V prihodnjih letih bosta sledili še izdaji za 8. in 9. razred.

*Učbenik je že v potrjevanju, izšel bo predvidoma aprila 2020.