Novosti 2020 » BIOLOGIJA

Dotik življenja za 9. razred, samostojni delovni zvezek

Samostojni delovni zvezek Dotik življenja za 9. razred je prenovljeno in nadgrajeno gradivo zvezka za aktivno učenje biologije v 9. razredu, ki nadgrajuje prenovljeni učbenik Dotik življenja 9 avtoric dr. Marjance Starčič Erjavec in dr. Vesne Klokočovnik. Tako kot učbenik tudi samostojni delovni zvezek temelji na pristopu raziskovalnega učenja ter učence spodbuja k odkrivanju zakonitosti narave in bioloških procesov. Vključuje vse nujne informacije in definicije, napisane na preprost, učencem razumljiv način, ter veliko raznovrstnih nalog za utrjevanje usvojenega znanja pri pouku ali doma. Navdušuje s svežo grafično podobo in premišljeno zasnovanim podajanjem vsebine.

naslovnica
Dotik življenja
samostojni delovni zvezek

Človeško telo, samostojni delovni zvezek

Samostojni delovni zvezek (SDZ) Človeško telo za 8. razred je povsem novo gradivo, ki nadgrajuje novi učbenik z istim naslovom izpod peresa istih avtorjev. Čeprav kratki in jedrnati naslov morda na prvi pogled napoveduje za učenke in učence nezanimive, celo težke vsebine, ki z njimi nimajo neposredne povezave, v resnici novi SDZ na izviren način odkriva prav njihova lastna telesa. Avtorji so želeli s SDZ-jem vsebine učnega načrta čim bolj približati učencem. Da ne bi širili že tako (pre)obsežnega učnega načrta, povsod, kjer je to smiselno, dejstva predstavljajo z uporabo primerov in dejavnosti, ki so učencem blizu. Prav tako smiselno postavljajo naše telo na razvojno deblo organizmov in poskušajo učence pripeljati do logičnih sklepanj o naših, človeških prilagoditvah, ki nas ločujejo od primatov, s katerimi si delimo skupnega prednika. Samostojni delovni zvezek učencem tudi na praktičen način pokaže, kaj lahko sami naredijo za boljše delovanje svojega telesa in s tem za svoje zdravje.

naslovnica
Človeško telo
samostojni delovni zvezek