Novosti 2019 » DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Z izidom učbenika in samostojnega delovnega zvezka Jaz, midva, mi 8 za 8. razred se je zaokrožila serija Jaz, midva, mi za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. in 8. razredu.

V seriji Jaz, midva, mi, je vsebina jasno razložena ter sveže in privlačno podana po učnem načrtu, dodane so motivacijske zgodbe iz vsakdanjega življenja, izvirne ilustracije pa spodbujajo zanimanje učencev. Poudarjen je pomen Ustave Republike Slovenije, vključeni so predlogi dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva, v učnem kompletu za 7. razred pa je priložena celotna vsebina Ustave Republike Slovenije, Splošne deklaracije človekovih pravic in Konvencije o otrokovih pravicah.