Novosti 2020 » GLASBENA UMETNOST

Seriji Glasba danes in nekoč se je pridružil prenovljeni samostojni delovni zvezek Glasba danes in nekoč 9.

Prenovljene izdaje Glasba danes in nekoč odlikuje:

  • izredno bogato slušno gradivo, ki izvirno povezuje glasbo posameznih obdobij s sodobno glasbo, ki jo učenci radi poslušajo; tako gradi most med učitelji, učenci in glasbo ter spodbuja aktivno raziskovanje, sodelovanje in ustvarjanje.
  • sklop časovnih preglednic, ki prinašajo celovit pregled osebnosti in dogodkov posameznega zgodovinskega obdobja; tako učenci lažje povezujejo umetnostne in znanstvene dogodke z glasbo.
  • vsaka učna enota, ki ima jasno in pregledno zgradbo, podprto s fotografijami in ilustracijami; nekatere učne enote pa vsebujejo tudi zabavne anekdote.
naslovnica
Glasba danes in nekoč 9, prenova 2020
samostojni delovni zvezek