Novosti 2020 » GOSPODINJSTVO

Priljubljenemu dodatnemu gradivu za pouk gospodinjstva v 5. razredu, ki ga sestavljata Zbirka aktivnosti s prilogami in interaktivnim gradivom za učence ter Komplet tekstilij za učitelje (oba sta izšla v okviru serije Radovednih pet), so se pridružili nova učbenika Gospodinjstvo za vsak dan 5 za pouk gospodinjstva v 5. razredu in Gospodinjstvo za vsak dan 6, za pouk gospodinjstva v 6. razredu ter Moja prva kuharska knjiga, zbirka receptov z dejavnostmi in posnetki za pouk gospodinjstva v 6. razredu.

Nova učbenika sta potrjena. Odlikuje ju jasno razložena in privlačno predstavljena vsebina s preglednicami in miselnimi vzorci, ki učencem omogočajo lažje razumevanje snovi in povezovanje posameznih vsebinskih enot ter jim olajšajo učenje. Poudarek je na vzgoji za trajnostni razvoj. To je še dodatno poudarjeno v rubriki MINUTA ZA ZEMLJO, v kateri s članki opozarjamo na aktualne probleme v povezavi z uničevanjem okolja. Številni predlogi za izvedbo dejavnosti učence spodbujajo, da se s praktičnim delom navajajo na življenjsko pomembne vsakdanje naloge.

Moja prva kuharska knjiga je koristen in uporaben pripomoček za učence 6. razreda pri praktičnem pouku v okviru gospodinjstva. V uvodu učence seznani z osnovnimi higienskimi napotki pri pripravi živil ter različnimi postopki mehanske in toplotne obdelave živil. V nadaljevanju je opisanih 14 receptov, ki so predstavljeni tudi z nazornimi fotografijami in videoposnetki. Ti so dostopni prek QR-kode in s pojasnili prikazujejo pripravo jedi od začetka do konca.

naslovnica
Gospodinjstvo za vsak dan 5
učbenik
naslovnica
Gospodinjstvo za vsak dan 6
učbenik
naslovnica
Moja prva kuharska knjiga
zbirka receptov