Novosti 2020 » GOSPODINJSTVO

Priljubljenemu dodatnemu gradivu za pouk gospodinjstva v 5. razredu, ki ga sestavljata Zbirka aktivnosti s prilogami in interaktivnim gradivom za učence ter Komplet tekstilij za učitelje (oba sta izšla v okviru serije Radovednih pet), se bodo spomladi 2020 pridružili nova učbenika za gospodinjstvo v 5. in 6. razredu ter Moja prva kuharska knjiga, zbirka receptov za pouk gospodinjstva v 6. razredu, ob kateri bodo na voljo tudi predlogi dejavnosti in posnetki.

Nova učbenika odlikuje jasno razložena in privlačno predstavljena vsebina s preglednicami in miselnimi vzorci, ki učencem omogočajo lažje razumevanje snovi in povezovanje posameznih vsebinskih enot ter jim olajšajo učenje. Poudarek je na vzgoji za trajnostni razvoj. To je še dodatno poudarjeno v rubriki MINUTA ZA ZEMLJO, v kateri s članki opozarjamo na aktualne probleme v zvezi z uničevanjem okolja. Številni predlogi za izvedbo dejavnosti učence spodbujajo, da se s praktičnim delom navajajo na življenjsko pomembne vsakdanje naloge.

Učbenika za 5. in 6. razred sta potrjena.