Novosti 2019 » MATEMATIKA 7 in 8

V Založbi Rokus Klett prenavljamo učno serijo Skrivnosti števil in oblik, ki že vrsto let sodi med najbolj priljubljena gradiva za matematiko.

Serija vsebuje učbenike, ki so odlična izbira za učbeniški sklad, ter samostojne delovne zvezke in delovne zvezke. Prenovljena učbenika za 7. in 8. razred sta na voljo za uporabo s tem šolskim letom, učbenika za 6. in 9. razred pa bosta izšla v prihodnjih letih.