Novosti 2019 » MATEMATIKA 7 in 8

V Založbi Rokus Klett pripravljamo prenovo učne serije Skrivnosti števil in oblik, ki že vrsto let sodi med najbolj priljubljena gradiva za matematiko.

Serija vsebuje učbenike, ki so odlična izbira za učbeniški sklad, ter samostojne delovne zvezke in delovne zvezke. Prenovljena učbenika za 7. in 8. razred bosta na voljo za uporabo v naslednjem šolskem letu, učbenika za 6. in 9. razred pa bosta izšla v prihodnjih letih.