Novosti 2020 » MATEMATIKA 9

V Založbi Rokus Klett prenavljamo najbolj priljubljeno gradivo za matematiko, učno serijo Skrivnosti števil in oblik!

Serija vsebuje učbenike, ki so odlična izbira za učbeniški sklad, ter samostojne delovne zvezke in delovne zvezke. Lani prenovljena učbenika za 7. in 8. razred sta že na voljo, prenovljena učbenik in delovni zvezek Skrivnosti števil in oblik 9 pa bosta za uporabo na voljo v šolskem letu 2020/21. V letu 2021 bomo prenovili še gradivo za 6. razred.

naslovnica
Skrivnosti števil in oblik 9
delovni zvezek, 1. del
naslovnica
Skrivnosti števil in oblik 9
delovni zvezek, 2. del
naslovnica
Skrivnosti števil in oblik 9
učbenik