Novosti 2019 » NEMŠČINA

Serija Maximal za šolsko leto 2019/20 prinaša nov učni komplet za 9. razred. Učni komplet Maximal 3 za 9. razred zaokrožuje to sodobno serijo za nemščino v razredih 7–9, ki poleg učbenika in delovnega zvezka ponuja tudi bogato interaktivno gradivo ter dodatno gradivo za učitelje.

Komplet za Maximal za 9. razred z oznako A2.1 ponuja troje v enem: pester učbenik, dovršen delovni zvezek in kodo za brezplačen dostop do naprednega interaktivnega učbenika in delovnega zvezka. Komplet nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobijo v sedmem razredu, in ohranja inovativen pristop k učenju tudi v osmem razredu.

Maximal 3 ohranja vse, s čimer sta navdušila že Maximal 1 in 2 za sedmi oz. 8. razred: zanimive zgodbe in pristne dialoge, usmerjenost k sodobnim medijem, inovativen situacijski pristop, tristopenjsko diferenciacijo, napredno digitalno podporo, medpredmetne povezave in simpatične junake.