Novosti 2019 » SLOVENŠČINA

Gradim slovenski jezik 4 – izdaja s plusom

Prenovo učnega gradiva Gradim slovenski jezik 4, ki smo ga preimenovali v Gradim slovenski jezik – izdaja s plusom, smo pripravili na osnovi obsežne raziskave med več kot 150 učiteljicami in učitelji 4. in 5. razreda.

Izdaja s plusom prinaša: vsebinsko in didaktično prenovo gradiva, novo razvrstitev učnih enot, temeljne učne cilje na naslovnih straneh učnih enot, naloge za uresničevanje različnih strategij učenja iz pisnih in ustnih besedil, naloge za ponavljanje in utrjevanje (podpoglavje Vaja dela mojstra) in nove videoposnetke ter bogato interaktivno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik – izdaja s plusom je že na voljo, učbenik pa bo izšel spomladi 2019.

Slovenščina v oblaku 9

Serija Slovenščina v oblaku prinaša nov učni komplet za 9. razred, ki bo izšel spomladi 2019. Z njim bomo zaokrožili novo serijo za jezikovni pouk od 6. do 9. razreda, ki vsebuje poleg učbenika in samostojnega delovnega zvezka v štirih snopičih tudi interaktivno gradivo v napredni obliki.

Novi učni komplet za 9. razred si boste lahko spomladi v obliki listalnika ogledali s klikom na naslovnice snopičev. V napredni interaktivni obliki bo učni komplet na voljo od avgusta, in sicer na spletni strani www.iRokusPlus.si, kjer najdete tudi učne komplete Slovenščina v oblaku 6, 7 in 8.