Novosti 2019 » SLOVENŠČINA

Gradim slovenski jezik 4 – izdaja s plusom

Prenovo učnega gradiva Gradim slovenski jezik 4, ki smo ga preimenovali v Gradim slovenski jezik – izdaja s plusom, smo pripravili na osnovi obsežne raziskave med več kot 150 učiteljicami in učitelji 4. in 5. razreda.

Izdaja s plusom prinaša: vsebinsko in didaktično prenovo gradiva, novo razvrstitev učnih enot, temeljne učne cilje na naslovnih straneh učnih enot, naloge za uresničevanje različnih strategij učenja iz pisnih in ustnih besedil, naloge za ponavljanje in utrjevanje (podpoglavje Vaja dela mojstra) in nove videoposnetke ter bogato interaktivno gradivo.

Slovenščina v oblaku 9

Z novim učnim kompletom Slovenščina v oblaku 9, ki je izšel letošnjo pomlad, smo zaokrožili serijo za jezikovni pouk od 6. do 9. razreda.

Novi učni komplet za 9. razred vsebuje poleg učbenika in samostojnega delovnega zvezka v štirih snopičih tudi interaktivno gradivo v napredni obliki. Na voljo je na spletni strani www.iRokusPlus.si, kjer najdete tudi učne komplete Slovenščina v oblaku 6, 7 in 8.