Novosti 2020 » SLOVENŠČINA V OSNOVNI ŠOLI

Gradim slovenski jezik 5 – izdaja s plusom

Prenova priljubljene učne serije Gradim slovenski jezik, ki smo jo ob izidu gradiva za 4. razred poimenovali Gradim slovenski jezik – izdaja s plusom, se letos nadaljuje s pripravo gradiva za 5. razred.

Izdaja s plusom prinaša: vsebinsko in didaktično prenovo gradiva, novo razvrstitev učnih enot, temeljne učne cilje na naslovnih straneh učnih enot, naloge za uresničevanje različnih strategij učenja iz pisnih in ustnih besedil, naloge za ponavljanje in utrjevanje (podpoglavje Vaja dela mojstra) in nove videoposnetke ter bogato interaktivno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 5 – izdaja s plusom je že na voljo, učbenik pa bo izšel spomladi 2020.

Novo gradivo za ustvarjalni pouk književnosti: IGRIŠČE ZGODB

Nova zbirka dodatnih dejavnosti za književni pouk Igrišče zgodb, ki jo pripravljamo z izkušeno avtorsko ekipo štirih učiteljic, odličnima recenzentoma dr. Igorjem Saksido in Simono Deučman ter avtorjema stripov Robertom Valčićem in Žigom X Gombačem, bo spodbujala uporabo uspešnih in zanimivih strategij za branje celotnih literarnih del, ne le odlomkov.

Gradivo Igrišče zgodb ponuja obravnavo osmih literarnih del slovenskih avtoric in avtorjev na zabaven ter učenkam in učencem privlačen način. Razvija pozitiven odnos do branja, spodbuja radovednost, sproščen pogovor o knjigah, vrednotenje prebranega in izmenjavo mnenj z vrstnicami in vrstniki.