Novosti 2021 » SLOVENŠČINA

Od glasov do knjižnih svetov >> PRENOVLJENO GRADIVO ZA 7. RAZRED

Za novo šolsko leto bo na voljo prenovljeni samostojni delovni zvezek za 7. razred, ki smo ga poimenovali Od glasov do knjižnih svetov 7+. Gradivo je zasnovano sistematično in pregledno, sledi smernicam iz posodobljenega učnega načrta za slovenščino, ima novo grafično podobo in ohranja koncept serije, saj bo še naprej namenjeno tako pouku jezika kot književnosti. Dostopno bo tudi v elektronski obliki na www.iRokus.si ter bo obogateno z avdio- in videoposnetki.

Prenovljeni samostojni delovni zvezek bo izšel spomladi 2021. V prihodnjih letih bodo sledile še prenovljene izdaje za 6., 8. in 9. razred.

Zbirka dejavnosti za književnost: Igrišče zgodb 7

Zbirki dejavnosti za književnost v 6. razredu se bo spomladi 2021 pridružilo gradivo za 7. razred, v prihodnjih letih pa bosta sledili še izdaji za 8. in 9. razred.

Zbirka Igrišče zgodb ponuja obravnavo literarnih del slovenskih avtoric in avtorjev na zabaven ter učenkam in učencem privlačen način. Spodbuja uporabo uspešnih in zanimivih strategij za branje celotnih literarnih del, ne le odlomkov. Razvija pozitiven odnos do branja, spodbuja radovednost, sproščen pogovor o knjigah, vrednotenje prebranega in izmenjavo mnenj z vrstnicami in vrstniki.