Novosti 2020 » SLOVENŠČINA V SREDNJI ŠOLI

Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom

Prenova učne serije Na pragu besedila, ki smo jo ob izidu gradiva za 1. letnik poimenovali Na pragu besedila – izdaja s plusom, se letos nadaljuje s pripravo gradiva za 3. letnik.

Učni komplet Na pragu besedila – izdaja s plusom je v dveh različicah, tj. kot samostojni delovni zvezek ali kot učbenik. V samostojnem delovnem zvezku, ki velja za sodobno in priljubljeno obliko učnega gradiva, so združeni elementi učbenika in delovnega zvezka. Njegova sestava je smiselno zaokrožena ter sledi načelom postopnega sistematičnega dejavnega pridobivanja in razvijanja zmožnosti, znanja, strategij in veščin.

Učbenik in samostojni delovni zvezek Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom bosta na voljo spomladi 2020.

naslovnica
Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom
samostojni delovni zvezek, 1. del
naslovnica
Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom
samostojni delovni zvezek, 2. del