Novosti 2020 » SLOVENŠČINA V SREDNJI ŠOLI

Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom

Učni seriji Na pragu besedila, ki smo jo ob izidu prenovljenega gradiva za 1. letnik poimenovali Na pragu besedila – izdaja s plusom, se je pridružilo gradivo za 3. letnik.

Učni komplet Na pragu besedila – izdaja s plusom je v dveh različicah, tj. kot samostojni delovni zvezek ali kot učbenik. V samostojnem delovnem zvezku, ki velja za sodobno in priljubljeno obliko učnega gradiva, so združeni elementi učbenika in delovnega zvezka. Njegova sestava je smiselno zaokrožena ter sledi načelom postopnega sistematičnega dejavnega pridobivanja in razvijanja zmožnosti, znanja, strategij in veščin.

naslovnica
Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom
samostojni delovni zvezek, 1. del
naslovnica
Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom
samostojni delovni zvezek, 2. del
naslovnica
Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom
učbenik