Novosti 2020 » ZGODOVINA

Lani izdanemu učnemu kompletu Potujem v preteklost 7 in drugim učnim gradivom iz serije Raziskujem preteklost 6–9 sta se letos pridružila tudi novi samostojni delovni zvezek Potujem v preteklost 6 in novi učni komplet Potujem v preteklost 8.

Učna serija Potujem v preteklost s svojo zasnovo in vsebino spodbuja formativno spremljanje, pri ustvarjalnih nalogah pa se učenci srečujejo z izzivi, ki so podobni dejanskim problemskim situacijam – raziskovalnim, poklicnim, vsakodnevnim ... Poudarek je tudi na razvijanju spretnosti uporabe zgodovinskih virov, bralni pismenosti in kritičnem razmišljanju.

Učbenik Potujem v preteklost 8 je odlična izbira za učbeniški sklad, ob novem učbeniku pa je na voljo tudi nov delovni zvezek. Delovni zvezek in učbenik Potujem v preteklost 8 ter samostojni delovni zvezek Potujem v preteklost 6 so obogateni z izborom vrhunskih multimedijskih in interaktivnih vsebin, ki so sicer v obliki videoposnetkov, 2D- in 3D-animacij ter animiranih filmov na enem mestu zbrane tudi v novi zbirki MULTiRokus Zgodovina na spletnem naslovu www.iRokusPlus.si.

naslovnica
Potujem v preteklost 6
samostojni delovni zvezek
naslovnica
Potujem v preteklost 8
učbenik
naslovnica
Potujem v preteklost 8
delovni zvezek